Oljeservice på billigsalg

Av Peter Wessel - 29.aug.2006 @ 13:09
Amerikanske oljeservice-aksjer bør prises høyere enn de norske.

SEB Enskilda gjennomfører hvert år en stor undersøkelse blant verdens 30 største oljeselskaper. Undersøkelsen kartlegger oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter for inneværende og kommende år. Basert på denne undersøkelsen konkluderer vi med at oljeselskapenes investeringer skal opp med over 30 prosent i år og over 20 prosent de to neste årene.  

Selv om oljeselskapene har økt sine leteinvesteringer betydelig de siste årene, faller den årlige olje- og gassproduksjonen. I 2005 var investeringene opp med 20 prosent, samtidig som produksjonen falt med 1,2 prosent og den samlede reserve-erstatningsraten (hvor mye oljeselskapene finner årlig i forhold til hvor mye de produserer) er for første gang siden oljeeventyret startet, under 80 prosent. Når vi samtidig vet at oljeprisen for øyeblikket ligger rundt USD 70-75/ fat og er over 200 prosent over sitt gjennomsnitt de 20 siste årene, burde dette gi et godt investeringsklima for oilservice-næringen de neste årene. 

Philadelphia Oilservice Index (OSX) består av verdens 15 største oilservice-selskaper, alle amerikanske. Denne  indeksen er opp 10 prosent så lang i år og 20 prosent siste 12 måneder, men likevel ned 15 prosent siden toppen i mai. Historisk har amerikanske oilservice aksjer vært priset høyere enn tilsvarende selskaper i Norge, noe som kan forsvares ut fra størrelse og kvalitet. 

Den forrige toppen ble nådd ved årsskiftet 1997/98. Da handlet amerikanske selskaper til over 25 ganger forventet inntjening, mens de norske oilservice-aksjene ble priset til 20 ganger forventet inntjening. Dette er nå snudd på hodet og i dag prises amerikanske OSX og norske oilservice aksjer likt, på drøyt 11 ganger 2007-inntjening. Justerer vi for det faktum at norske oilservice-selskaper har vesentlig mer gjeld en amerikanske ser vi at de amerikanske oilservice aksjene prises til en rabatt for 2007 (EV/EBITDA) på 15 prosent. Det samme forholdet gjelder i enda større grad dersom vi ser på forventet inntjening 2008. 


I tabellen under er samtlige aksjer som inngår i Philadelphia Oilservice Index (OSX) ramset opp, og det fremgår av tabellen hvordan de ulike aksjene er priset, både på nettoresultatet (PER) og resultat før avskrivninger justert for gjeld (EV/EBITDA). Klikk her for større versjon av tabellen.

 

 

SEB Enskilda har ingen offisiell anbefaling på amerikanske oilservice-aksjer, men vi mener aksjekursen for tilsvarende norske selskaper bør stige 30 prosent de neste 6-12 månedene. Oppsiden fra dagens nivå er drevet av økte investeringer fra oljeselskapene, oppkjøp og fusjoner. Min påstand er at amerikanske aksjer ut fra størrelse, kvalitet og ikke minst (nybyggings-) risiko burde prises høyere en tilsvarende norske (i dag er som nevnt rabatten 15 prosent for 2007).  

Av de amerikanske aksjene i OSX-indeksen kan vi spesielt trekke fram Transocean. Transocean (RIG) er basert i Houston, Texas og er verdens største riggselskap. Selskapet eier og opererer 89 mobile drilling-enheter bestående blant annet av 32 moderne   semisubmersibles rigger/drillskip  og 25 Jackup-rigger. Justert for balanseforskjeller handler Transocean til 15% rabatt til norske oilservice aksjer for 2007 og nesten 30% for 2008 og fremstår i dag som et meget attraktivt kjøp.      

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1916982
hits