Olje til 100 dollar ingen umulighet

Av Peter Wessel - 09.mai.2006 @ 10:45
Oljeprisen har det siste året steget fra USD 50 til over USD 70 per fat, og til tross for en rekke spådommer er det få signaler som tyder på et betydelig fall i oljeprisen i nær fremtid.

 

Nok en gang ser det ut som om kombinasjonen av økt politisk spenning, liten ledig global produksjonskapasitet og mangel på raffineringskapasitet er forklaringen på den stadig stigende oljeprisen.

Helt siden invasjonen i Irak 2003 har det vært store forhåpninger om økt oljeeksport fra Irak, men 3 år senere eksporterer landet fortsatt langt mindre en før invasjonen. I Nigeria er oljeeksporten redusert med 25 prosent siste måneder grunnet sabotasje mot landets oljeanlegg. Sist, men ikke minst har Opecs nest største produsent Iran skapt økt politisk spenning i regionen med sitt atomprogram.

Mangel på ledig produksjonskapasitet vil på sikt bli løst, men de nærmeste årene vil dette begrenses av mangel på fagpersonell og liten ledig kapasitet hos utstyrsleverandører. For øyeblikket mener vi at ledig global produksjonskapasitet er under 2 mill fat/dag. Fremover vil dette ventelig øke, men økningen skjer langsomt.

Siden de færreste av oss er forbrukere av ren råolje, er raffineringskapasitet også viktig for utviklingen i oljeprisen. Det er også her begrenset med ledig kapasitet og det tar mange år å bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Påbegynte prosjekter tilsier en årlig kapasitetsøkning på mindre enn en million fat per dag i årene som kommer.

Selv om de fleste eksperter er enige om at det finnes nok olje i verden er dagens høye oljepris et resultat av en lang periode med underinvesteringer i oljefelt, produksjonsutstyr og raffinerier. Det faktum at mesteparten av verdens ledige reserver i tillegg befinner seg i geografiske områder med betydelig politikk usikkerhet gjør ikke saken bedre. Det første forholdet vil ikke bli utbedret på mange år og en ytterliggere tilspissing av konflikten i midtøsten vil fort kunne bringe oljeprisen til nye høyder( $100?).

En fortsatt stigende oljepris vil være gode nyheter for de norske oljeselskapene og SEB Enskilda er fortsatt positiv til sektoren. Selv om Norsk Hydro kursen har steget med nesten 100 prosent siste 12 måneder viser våre regnestykker at aksjen forsatt er lavt priset. Som det fremgår av tabellen under mener SEB Enskilda at samlede verdier i selskapet er over NOK 1400 kr pr. aksje:


 Hydro

 

I tillegg til Hydros oljevirksomhet har selskapet en betydelig virksomhet innenfor aluminium, også her har prisene gått i været siste 12 måneder. Aluminiumsprisen har i perioden steget med over 50 prosent og ligger nær $ 3,000 per tonn. Mange av de samme forholdene som er nevnt for oljemarkedet gjelder også i metallmarkedet. Det har vært en kraftig vekst i etterspørselen, først og fremst fra Kina hvor etterspørsel er opp med 17-20% siste året kombinert med for lave investeringer i smelteverk gjennom en årrekke.

Markedene for Hydros hovedprodukter er veldig sterke og selskapets finansielle posisjon har knapt vært bedre noen gang.  I tillegg bør man ikke utelukke muligheten for at Hydro skiller ut aluminiumsvirksomheten, på samme måte som de gjorde med gjødsel våren 2004.

Denne kombinasjonen vil gjøre at kursen på Norsk Hydro vil forstette å stige fremover.


Kommentarer:
Postet av: Johnny fra Stovner

Tar EV/EBITDA peer-pricing hensyn til at Norsk Hydro har mye høyere skatterate enn konkurrenter uten stor virksomhet på norsk sokkel?

09.mai.2006 @ 12:16
Postet av: Johnny fra Stovner

Tar EV/EBITDA peer-pricing hensyn til at Norsk Hydro har mye høyere skatterate enn konkurrenter uten stor virksomhet på norsk sokkel?

09.mai.2006 @ 12:17
Postet av: Gordan Gekko

It's all about bucks, kid. The rest is conversation.

10.mai.2006 @ 12:49
Postet av: sofus

"experter " i svensk finansverden "ser"olje priser på 40 dollar pr fat

11.mai.2006 @ 19:41
Postet av: ola

"håper" på oljepriser på 40 dollar pr fat

13.mai.2006 @ 15:18
Postet av: Andreas

Faller oljeprisen til 50 dollar så faller investeringsviljen i dyre og små offshore oljefelt raskt, og når (bare et tidsspørsmål) USA og dermed også Kina går på en smell, så vil prisen på aluminium også naturligvis falle. Bedre å vente til etter korreksjonen og kjøpe Hydro om et par år tror jeg.

14.mai.2006 @ 21:22
Postet av: M. Hofstad

It's all about bucks, kid. The rest is conversation. fuckings psykologisk spill hele greia

22.mai.2006 @ 12:46
Postet av: Lars

Jeg forstår ikke helt den påståtte sammenhengen mellom raffineringskapasitet og oljepris. Jeg antar at det er råoljepris det snakkes om, og da ville jeg tro sammenhengen er motsatt av det Peter Wessel antyder: Lav raffineringskapasitet bør gi en opphopning av råolje, med tilhørende prisfall, uavhengig av om etterspørselen etter raffinerte petroleumsprodukter stiger. Kan noen eventuelt forklare hvor jeg tar feil?

23.mai.2006 @ 19:06
Postet av: Per A.

2 grunner til at oljeprisen øker pga. manglende raffinerings kapasitet:

1. Psykologisk effekt: Frykten for bensin-mangel påvirker olje-etterspørselen.
2. Tung olje krever mer raffinering enn lett olje. Mye av oljen fra Venezuela og Midt-Østen er fhv. tung. Ergo blir etterspørselen etter lett olje (som Brent og WTI) større.

25.mai.2006 @ 21:42

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1248859
hits