PA Resources ? en doblingskandidat?

Av Peter Wessel - 07.jun.2006 @ 12:11

I forrige innlegg argumenterte jeg for en vedvarende høy oljepris og at dette ville påvirke prisingen av norske oljeaksjer på en positiv måte. I SEB Enskildas norske oljeunivers er det i tillegg til Norsk Hydro og Statoil, fire mindre selskaper; Det Norske Oljeselskap (DNO), Altinex (ALX) PA Resources (PAR) og Revus. Kursen på de fire sistnevnte selskapene har utviklet seg høyst ulikt så langt i år, med ALX som den klare vinneren med en oppgang på over 200 prosent. ALX har i denne perioden økt produksjonen fra 3000 fat/dag til over 13 000 fat/dag gjennom kjøpet av danske Denerco. Kursutviklingen forteller oss at viljen til å reprise denne type selskaper først og fremst er avhengig av den daglige produksjonen, snarere enn selskapenes reserveanslag.

SEB Enskilda mener at PAR vil øke sin produksjon fra dagens 5000 fat/dag til 20 000 fat/dag i løpet av året og dermed være gjenstand for en kraftig reprising i markedet de neste 3 til 6 måneder.

 

PAR er et olje- og gasselskap med fokus på utvikling og utvinning av olje og gassreserver. Selskapet er i dag en av de største oljeprodusentene i Tunis og har i tillegg produksjonslisenser og andeler på norsk kontinental sokkel og Ekvatorial Guinea. Sommeren 2005 økte PAR sin eierandel på Didon feltet (Tunis) fra 22,2 prosent til 100 prosent. Feltet startet å produsere i 1998 og produserte i annet halvår 2005, ca 5000 fat/dag. Planen er å øke produksjonen på dette feltet til oppimot 30 000 fat /dag gjennom boring av 3 nye produksjonsbrønner og installasjon av en ny fast produksjonsenhet. Denne innstalleringen har blitt forsinket i.hht selskapets opprinnelige planer, men er nå forventet ferdigstilt i løpet av kort tid.

 

 I forrige uke meldte PAR at de hadde funnet ekstra gassreserver under leteboring på Elyssa-3 (også i Tunis). Et felt, som sammen med Volve feltet i Norge (PAR har en 10 prosent eierandel) kan komme i produksjon så tidlig som i 2007.

 

For å komme frem til en riktig verdi på selskapet kan vi bruke flere metoder:

    1)  En neddiskontert kontantstrøm analyse basert på fri kontantstrøm fra produserende felter i Tunis samt forventet kontantstrøm fra selskapets ytterligere eierandeler gir en verdi på NOK 47/aksje.

    2)  En prising av selskapet basert på reserveanslag (P2) viser at PAR prises til USD 7/fat, mens DNO og ALX til sammenlikning prises til over USD 20/fat. Dersom vi justerer for ulike skatte- og royaltysatser prises PAR til ¼ av ALX og 1/5 del av DNO. Dett burde tilsi minimum en dobling av kursen.


Selv om PA Resources skulle oppleve ytterligere forsinkelser, opererer selskapet i et marked hvor prisen for råolje og gass ventelig vil forbli høy. Selskapets reserver og dermed underliggende verdi vil forbli inntakt og t.o.m stige med økende oljepris.

Kombinasjonen av lav prising og kraftig vekst i daglig produksjon, bør medføre en reprising av aksjen. Nedsiderisikoen er begrenset og oppsiden er betydelig. Sommerens klare kjøpsanbefaling fra SEB Enskilda.


Kommentarer:
Postet av: ?

pffffhh...

07.jun.2006 @ 17:37
Postet av: ?

dobling av PA er basert på DNO prises til usd 20 per fat i reserver:

1. DNO har ca 150 millioner fat i reserver
ganger USD 20 pr fat
ganger 6.3
Det blir ca 19 milliarder

2. DNO har ca 900 millioner aksjer utestående
aksjene omsettes for ca NOK 12.50
Det blir ca 11.2 milliarder

3. Dobling?

Men det var sikkert et veldig komplisert og flott excel spreadsheet som klarte å prestere wessels regnestykke.

26.jun.2006 @ 15:04

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1421133
hits