Sareptas krukke

Av Peter Wessel - 04.jul.2006 @ 11:16
Aker ASA er et holdingsselskap som skaper verdier gjennom forvaltning av sine eierandeler og gjennom oppstart av nye foretningsområder. Ved utgangen av første kvartal 2006 var over 90 prosent av verdiene i Aker listet på Oslo Børs. Verdien av de børsnoterte eierandelene er ca 27 milliarder eller NOK 370/ aksje. Aker Kværner utgjør ca 50 prosent og er den klart viktigste eierposten.

Nye ideer
Eksponering i Aker Kværner, Aker Yards eller andre børsnoterte datterselskaper, kan man få gjennom direkte investeringer i de ulike selskapene.

Det som gjør Aker til en spesielt spennende investering, i tillegg til at man kan kjøpe eierandelene til Aker til over 20 prosent rabatt, er selskapets evne til å komme opp med nye ideer og prosjekter som skaper verdier for aksjonærene i holdingselskapet.

Sommeren 2005 ble Aker American Shipping notert på Oslo børs. Skipsverftet i Philadelphia blir skilt ut i eget selskap og starter bygging av ti produkttankere for egen regning. Verftet som lenge ble ansett for å belaste balansen i Aker er i dag verdsatt til over 3 milliarder, hvorav Aker eier 53,4 prosent.

Senere samme år, noteres Aker Drilling på Oslo Børs. Selskapet bygger to sjette generasjons ultradypvannsrigger på Aker Stord. Selskapet verdsettes i dag til ca 3 milliarder og Aker eier rett over 30 prosent.

Siste børsnoterte spin-off er Floating Production, Aker eier i underkant av 50 prosent og selskapet prises til 1,8 milliarder.


Verdt opp mot 10 mrd.
En rekke nye prosjekter er under utvikling og nærmest fremme ligger Aker Exploration og Aker Seafood Corp (ASC). Av de to kommende prosjektene anser vi ASC som det klart mest spennende. Mens vi foreløpig har verdsatt Exploration til NOK 200 millioner tror vi ASC kan bidra med verdier på mellom 5 og 10 milliarder eller over NOK 100.-/aksje.

ASC skal fiske krill i Antarktis. Krill utgjør verdens største kjente biomasse med forventede volumer på 400-500 millioner tonn. Årlig fanges det i dag kun 100 000 tonn, mens kvotene utgjør 4-5 millioner tonn. ASC har i dag en båt som fisker i området og selskapet planlegger to-tre nye og større båter. Selskapet har en unik, patentert fangstmetode og vi forventer at ASC fisker mer en 500 000 tonn krill innen 2010.


Aksjerabatt
Jeg har nå nevnt en rekke prosjekter, skapt av Aker bare i løpet av de siste 12 månedene. Disse har bidratt med verdier til over 5 milliarder for aksjonærene i Aker og det er en rimelig antagelse at ledelsen også i fremtiden vil fortsette med dette.

Underliggende totale verdier (av kjente prosjekter), fratrukket gjeld er i dag over NOK 450.-/aksje. Aksjen handler i dag med andre ord til en rabatt på mellom 25-30 prosent.

Når en ser på siste historikken de siste 12 månedene og kjenner ledelsens evner til å komme opp med nye verdiskapende ideer, er det uforståelig at markedet velger å prise denne aksjen til rabatt på underliggende verdier.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1572267
hits